Detail

Jak může koronavirus SARS-CoV-2 poškodit ledviny?

SARS-CoV-2 je nový typ koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, a bohužel se chová velice nevyzpytatelně. Je složité předem odhadnout, koho postihne a jak, kdo se s ním vypořádá lehce a koho naopak skolí. O tom, jak lidský organismus konkrétně zasáhne, rozhoduje řada faktorů, jako je věk, index tělesné hmotnosti (BMI), vysoký krevní tlak, diabetes, imunita, přidružená onemocnění apod.

Je více než jasné, že některé tkáně a orgány má koronavirus radši než jiné.  Hlavní vstupní branou jsou pro něj horní dýchací cesty, kam se dostává prostřednictvím kapének vzduchu. Odtud většinou sestupuje níže, do plic. Zde může koronavirus vyvolat zánět plic a s ním související dýchací obtíže. Další vstupní branou může být zažívací ústrojí a v tomto případě dominuje postižení trávicích orgánů, zejména střev. Čínští vědci publikovali ještě další vstupní bránu a tou je oční spojivka, která v tomto případě bývá postižena zánětem. Těmito branami se pak koronaviru otevírá cesta do krevního oběhu, kterým může putovat k jakýmkoli tkáním a orgánům v lidském těle. Proto mívají někteří lidé potíže nervového systému (např. silné bolesti hlavy), jiní zánět srdečního svalu a někteří pacienti mohou mít poškozené ledviny. Nejvážnější jsou situace, kdy infekce zachvátí více systémů najednou a životně důležité orgány pak postupně selhávají.

Onemocnění COVID-19 a ledviny

V odborném tisku již bylo publikováno mnoho případů, kdy koronavirus SARS-CoV-2 zasáhl také ledviny, tento životně důležitý orgán. Koronavirus podle všeho působí na ledviny více mechanismy. Kromě toho, že nejspíše toxicky napadá přímo buňky ledvinných klubíček a kanálků, svou roli může hrát také vysoká horečka a s ní spojená dehydratace, kterou vyvolává. Průtok krve ledvinami je pak výrazně omezen a dochází k akutnímu zánětu ledvin. „Mnohem větší pravděpodobnost postižení ledvin u onemocnění COVID-19 mají lidé, kteří navíc trpí vysokým krevním tlakem nebo již předtím měli funkci ledvin sníženou, protože trpěli takzvaným chronickým onemocněním ledvin,“ říká MUDr. Petr Táborský, primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Praze 4 – Krči.

Postižení ledvin většinou znamená horší prognózu

Odborníci si také všímají, že pokud již dojde k prokazatelnému poškození ledvin souvisejícím s koronavirem, pacienti mají většinou mnohem komplikovanější průběh onemocnění a častěji také umírají. Tito pacienti mívají bílkovinu nebo krev v moči, zvýšený kreatinin a močovinu, což jsou hlavní známky zhoršení ledvinných funkcí. Zatím je krátká doba na to, zhodnotit, zda jsou postižení ledvin způsobená onemocněním COVID-19 dočasná nebo trvalá, ale každopádně všichni, kteří toto onemocnění prodělali a měli vysoké teploty a postižené plíce či trávicí systém, by si měli nechat zkontrolovat funkce svých ledvin.