Detail

Fresenius Medical Care slaví 25. výročí pardubického dialyzačního střediska

Fresenius Medical Care, celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, si v těchto dnech připomíná 25. výročí od založení dialyzačního střediska v prostorách polikliniky KOLF na Masarykově náměstí v Pardubicích. Pacientům s chronickým selháním ledvin poskytuje život udržující péči od 1. listopadu 1993 jako první dialýza v pardubickém okrese a jako druhá nestátní v celém bývalém Východočeském kraji.

Středisko disponuje celkovou kapacitou 11 lůžek a je vybaveno nejmodernějšími dialyzačními monitory, které umožňují pokročilou a bezpečnou léčbu tzv. HighVolumeHDF (vysokoobjemovou hemodiafiltraci). Je zde vybudována moderní úpravna vody, která připravuje ultračistou vodu pro dialýzu. Pacienti mají také k dispozici klinickou psycholožku, sociální pracovnici a nutriční specialistky. Do nefrologické ambulance pravidelně dochází více než 600 pacientů.

Za vznikem prvního pardubického dialyzačního střediska stáli MUDr. Bedřich Petráň, tehdejší ředitel Polikliniky Pardubice, a profesor Josef Erben, který v té době končil funkci přednosty I. Interní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ten se stal také prvním primářem dialýzy. Středisko bylo vybaveno celkem sedmi dialyzačními monitory a šesti dialyzačními křesly. Z očišťovacích metod krve se prováděla pouze hemodialýza. Otevřena zde byla rovněž nefrologická ambulance a poradna pro transplantované pacienty. Z počátku bylo dialyzováno pouze devět pacientů, ale jejich počet se postupně rozrůstal.

V červnu 2004 převzala středisko pod svá křídla společnost Fresenius Medical Care, která jej zařadila do mezinárodní sítě dialyzačních středisek NephroCare. Došlo k celkové modernizaci střediska a rozšíření jeho kapacity. „Dnes poskytujeme pravidelnou péči více než třem desítkám pacientů a každý měsíc provedeme 380 hemodialyzačních výkonů,“ uvádí MUDr. Roman Štilec, Ph.D., současný primář dialyzačního střediska Fresenius NephroCare v Pardubicích.

V Pardubickém kraji má dnes společnost Fresenius Medical Care celkem pět dialyzačních středisek – kromě tohoto ještě v areálu Pardubické nemocnice, Chrudimské nemocnice, Vysokomýtské nemocnice a v Hlinsku.