Detail

Fresenius Medical Care slaví 25. výročí dialyzačního střediska v Pardubické nemocnici

Fresenius Medical Care, celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, si v těchto dnech připomíná 25. výročí od založení dialyzačního střediska v areálu Pardubické nemocnice, která byla uvedena do provozu v roce 1994.

Středisko disponuje celkovou kapacitou 17 lůžek a je vybaveno nejmodernějšími dialyzačními monitory, které umožňují pokročilou a bezpečnou léčbu tzv. HighVolumeHDF (vysokoobjemovou hemodiafiltraci). Je zde vybudována moderní úpravna vody, která připravuje ultračistou vodu pro dialýzu. Pacienti mají také k dispozici klinickou psycholožku, sociální pracovnici a nutriční specialistky.

Vznik tohoto dialyzačního střediska iniciovala MUDr. Zuzana Pavlíková, která vedla nefrologickou ambulanci, společně s primářem interního oddělení MUDr. Josefem Hájkem, CSc. Dlouho se jim však nedařilo získat podporu od vedení nemocnice. Teprve po roce 1989 se situace změnila a začaly se hledat vhodné prostory ve stávajících budovách. Nakonec však bylo rozhodnuto o výstavbě nového pavilonu.

Dialyzační středisko bylo otevřeno v lednu 1994 s šesti chronickými, jedním akutním lůžkem a nefrologickou ambulancí. Provoz byl zpočátku určen pouze pro chronické pacienty, postupně ale byly zavedeny akutní hemodialýzy a moderní metody náhrady ledvin hemodiafiltrace a online hemodiafiltrace. Pro narůstající počet výkonů muselo být dialyzační středisko rozšířeno.

V červenci 1999 převzala středisko pod svá křídla společnost Fresenius Medical Care, která jej zařadila do mezinárodní sítě dialyzačních středisek NephroCare. „Došlo k celkové modernizaci střediska a v loňském roce také z důvodu nedostačující kapacity k rozšíření střediska o další moderní dialyzační sál s pěti lůžky,“ uvádí MUDr. Roman Štilec, Ph.D., současný primář dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Pardubicích.

V Pardubickém kraji má společnost Fresenius Medical Care celkem pět dialyzačních středisek – kromě tohoto ještě v prostorách polikliniky KOLF na Masarykově náměstí v Pardubicích, Chrudimské nemocnice, Vysokomýtské nemocnice a v Hlinsku.