NephroCare používá na těchto webových stránkách soubory cookies, které zlepšují uživatelské prostředí a poskytují co nejlepší služby. Pokračováním v procházení webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací o ochraně osobních údajů.

Udržitelnost a životní prostředí

Zelená dialýza

Při dialýze se spotřebovává velké množství zdrojů, jako jsou energie a voda. Bezpečnost pacienta si také žádá jednorázové použití značné části zdravotnického vybavení a příslušenství (např. hadiček, které pacienta spojují s čisticím filtrem).
Je třeba si uvědomit, že úspěšnost dialýzy jako život zachraňující léčby má stále rostoucí ekologický
i ekonomický dopad.

"Go Green in Dialysis"

Ve spolupráci s Evropskou asociací dialyzačních a transplantačních sester (European Dialysis and Transplant Nurses Association) / Evropskou asociací renální péče (European Renal Care Association) odstartovala společnost Fresenius Medical Care iniciativu „Go Green in Dialysis” (Zelená dialýza). Tato iniciativa spojuje nejrůznější specialisty včetně nefrologických sester a dialyzačních techniků s vedoucími pracovníky odpovědnými za zajišťování kvality a environmentální řízení.

Environmentální směrnice v dialýze

V rámci iniciativy „Go Green in Dialysis“ byl sestaven soubor standardních environmentálních směrnic pro dialýzu. Cílem projektu je zvýšit povědomí mezi pracovníky dialyzačních středisek o problematice ochrany životního prostředí. Tato směrnice vysvětluje obecné výzvy environmentálního řízení a zabývá se otázkami odpadu a spotřeby vody a energií.

Produkty šetrné k životnímu prostředí

Společnost Fresenius Medical Care pracuje řadu let na zlepšování svých produktů a zdokonalování procesů, které budou k životnímu prostředí stále více šetrnější. Mezi výsledky tohoto úsilí patří vývoj produktů
a materiálů, jako je recyklovatelná fólie Biofine, nebo neustálé zdokonalování výrobních procesů s cílem zvýšit účinnost využívání zdrojů.

Téměř polovina evropských dialyzačních středisek společnosti Fresenius Medical Care získala certifikaci podle mezinárodní environmentální normy ISO 14001. V České republice jsou všechna dialyzační střediska Fresenius Medical Care certifikována podle normy ISO 14001.