NephroCare používá na těchto webových stránkách soubory cookies, které zlepšují uživatelské prostředí a poskytují co nejlepší služby. Pokračováním v procházení webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací o ochraně osobních údajů.

Detail

Nové ultrazvuky pomáhají pacientům se selháním ledvin v dialyzačních střediscích Fresenius Medical Care

Ultrazvukové vyšetření je běžnou diagnostickou metodou, která dnes již patří k základním zobrazovacím možnostem napříč obory medicíny. Co už v České republice tak obvyklé není, je možnost vyšetření pacienta s ledvinným selháním přímo u lůžka, na dialyzačním středisku. Proč se na střediscích Fresenius Medical Care rozhodli jít po vzoru vyspělých zemí, proškolit své nefrology a vybavit ultrazvuky svá střediska? Hlavní roli hraje bezpečí pacienta a to je nyní díky novým přístrojům na mnohem vyšší úrovni.

Ultrazvuk v nefrologii slouží k zobrazení ledvin a vývodných močových cest, posouzení jejich velikosti a struktury, k zobrazení případných anomálií a také k zobrazení cév. Pokud máme možnost při zavádění kanyly do centrálního žilního systému provádět výkon pod ultrazvukovou kontrolou, můžeme se vyhnout nebezpečným komplikacím, které by mohly nastat, pokud bychom zaváděli kanylu takzvaně naslepo,“ vysvětluje primář nymburského dialyzačního střediska Fresenius Medical Care MUDr. Ondřej Remeš.Kanylaci přitom provádějí nefrologové na středisku poměrně často, zvláště v situaci, kdy u pacienta dojde k selhání funkce ledvin a je nutné akutně zahájit léčbu dialýzou.

Ultrazvuk také s výhodou využíváme ke kontrole cévního přístupu, který má pacient většinou umístěn na předloktí a který je drobným operačním zákrokem vytvořen spojením vlastní tepny a žíly, ev. s použitím umělé cévní protézy. Dialyzační spojka je zatížena rizikem komplikací při opakovaném napichováním jehel při hemodialyzačních procedurách, a tak jsou nezbytné pravidelné ultrazvukové kontroly průchodnosti, které slouží včasnému odhalení krevních sraženin a některých dalších komplikací“, dodává primář Remeš, který se v síti Fresenius Medical Care ujal role garanta zaškolení nefrologů na ultrazvukovou diagnostiku.

„Když jsme dostali možnost realizovat kanylace centrálních žil pod kontrolou ultrazvukem, byl to pro mě přelom v mé práci. Při kanylacích  takzvaně naslepo se nefrolog občas může setkat se stresovými momenty a komplikacemi, které přímá sonografická kontrola zaváděného centrálního katetru do velkých žil (obvykle v oblasti krku či třísla) pomůže, když ne zcela odstranit, tak alespoň minimalizovat,“ říká MUDr. Jiří Vlasák, primář dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Sokolově, a dodává: „Díky zobrazení cév za pomoci ultrazvuku můžeme provést punkci žíly a umístit kanylu do optimální polohy s vysokou přesností.“  

Moderními ultrazvukovými přístroji, které jsou podobně velké jako třeba notebook a lze je tak snadno přenášet, jsou postupně dovybavována všechna dialyzační střediska a pro jejich užití jsou proškolováni nejen lékaři, ale také sestry. Ultrazvuk vyšší kategorie, který používá primář Remeš, pak slouží zejména k superkonziliárním vyšetřením pacientů sítě Fresenius Medical Care, kteří přijíždějí do Nymburka.

V současné době využívá ultrazvuk 18 z 26 dialyzačních středisek sítě Fresenius Medical Care a postupně přibývají další. Svou úlohu plní téměř denně a stává se neodmyslitelnou součástí práce nefrologa i sester na středisku i v nefrologické ambulanci.

Jak vlastně ultrazvuk funguje? Skládá se z počítačové jednotky se zobrazovacím softwarem a ultrazvukové sondy. Tato sonda funguje jako vysílač i jako přijímač ultrazvukových vln. Princip ultrazvukového přístroje je založen na tom, že při šíření ultrazvukových vln prostředím dochází k jejich odrazu. Tyto odrazy nejsou vždy stejné a jsou závislé na prostředí, kterým vlna prochází. Tyto odrazy jsou zpětně přijímány sondou a software na základě rozdílu v odrazech dokáže rekonstruovat ultrazvukový obraz.