NephroCare používá na těchto webových stránkách soubory cookies, které zlepšují uživatelské prostředí a poskytují co nejlepší služby. Pokračováním v procházení webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací o ochraně osobních údajů.

Detail

Hemodialyzační léčba je stále účinnější

V Česku je více než 7500 pacientů závislých na dialyzační léčbě. Péči jim poskytuje zhruba stovka dialyzačních středisek. Celkem 24 z nich má pod svými křídly společnost Fresenius Medical Care, která uspořádala pro nefrology, vrchní a staniční sestry z nefrologických středisek po celé republice ve dnech 21. až 22. 10. 2016 sympozium s názvem Moderní léčba selhání ledvin.

Do východočeské Seče se sjely desítky odborníků ze všech koutů České republiky, aby si vyslechly přednášky našich i světových kapacit z nejen z oboru nefrologie. Moderování sympozia se ujali doc. Ing. František Lopot, CSc. z interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a primář dialyzačního střediska NephroCare v Praze 4 – Krči MUDr. Petr Táborský.

Úvodní přednášky se zhostil prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA, vedoucí Katetry interních oborů a vedoucí Subkatetry gastroenterologie LK UK FN Hradec Králové. Hovořil o změnách bakteriálního složení trávicího ústrojí u pacientů s chronickým ledvinným selháním. Zdůraznil úlohu mikrobiomu gastrointestinálního traktu, který byl donedávna tak trochu zapomenutým orgánem. Jeho význam je však značný, bylo v něm identifikováno velké množství substrátů pro různé metabolické aktivity.

Ze zahraničí přijal pozvání španělský nefrolog a vědec Dr. Francisco Maduell z University of Barcelona, aby přednesl své klinické zkušenosti s vysokoobjemovou online hemodiafitrací. Nové přístupy v dialyzační léčbě mají několik důležitých cílů, a těch lze dosáhnout pouze s použitím nejmodernějších technologií a postupů. Doktor Maduell ve svém příspěvku velmi komplexně rozebral současné léčebné přístupy a doložil je velkým množstvím studií a analýz, jak pomocí vysokoobjemové online hemodiafitrace dochází v porovnání s klasickou hemodialýzou k lepšímu očištění krve od uremických toxinů a větších molekul a jak se díky této metodě zlepšuje přežití dialyzovaných pacientů.

O nové modalitě léčby – Mixed HDF hovořil ve svém příspěvku primář kladenského dialyzačního střediska NephroCare MUDr. Pavel Konopásek. Kombinací prediluce a postdiluce lze dosáhnout maxima možné substituce/ultrafiltrace po celou dobu dialyzačního výkonu, a tím efektivitu očišťování krve značně zvýšit. Jak ukázala tzv. katalánská studie, jejímž hlavním autorem byl již zmíněný Dr. Francisco Maduell, právě velikost dosaženého konvektivního objemu hraje významnou roli ve snižování rizika kardiovaskulárních komplikací a úmrtnosti chronicky dialyzovaných pacientů. „Metoda může být s výhodou využita především u pacientů s vysokým hematokritem a u pacientů, kteří netolerují vyšší ultrafiltrace,“ uvedl ve své přednášce MUDr. Konopásek.

Druhý blok prvního dne sympozia byl věnován domácím terapiím. Právě domácí hemodialýza (HHD) pomalu, ale jistě, dobývá domácnosti českých pacientů s ledvinným selháním. Přítomní nefrologové se mohli s touto metodou z úst jednoho z nich seznámit. Pan Miloš Dušek z Krásné Lípy i přes závažné původní onemocnění byl průkopníkem v zavedení domácí hemodialýzy u nás. Na svůj domácí dialyzační přístroj nedá dopustit, přináší mu totiž to nejdůležitější – svobodu. „Domácí dialýza mi vrátila nezávislost – miluji sport, jezdím na běžkách, na kole a mám rád přírodu. Díky HHD si všechno toto mohu opět dopřát,“ říká pan Dušek. Ještě do větších extrémů jde další z účastníků sympozia – fyzik podílející se na vývoji nových dialyzačních přístrojů ve společnosti Fresenius Medical Care Dr. Pascal Kopperschmidt z Německa, který je na domácí dialýze již od roku 2001 a s dialyzačním přístrojem v karavanu cestuje po celé Evropě. „Proč domácí hemodialýza? Už nemusím brát téměř žádné léky, nemám žádná dietní omezení, získal jsem mnohem více času, umožnila mi návrat ke sportovním aktivitám a netrpím žádnými přidruženými symptomy,“ říká Dr. Kopperschmidt.

Se svými praktickými zkušenostmi s péčí o pacienta na HHD se podělil primář děčínského dialyzačního střediska MUDr. Martin Ullrych, který popsal celý proces zavedení prvního pacienta na domácí hemodialýzu. Lékařská ředitelka NephroCare MUDr. Michaela Ságová vysvětlila ve své přednášce princip a varianty domácích režimů, které jsou v zásadě tři. První z nich se příliš neliší od toho na středisku, tedy dialýza 3x týdně na 4-5 hodin. Další dvě možnosti již patří do tzv. intenzifikovaných režimů, kdy se pacient dialyzuje buď každý den cca 2-3 hodiny nebo se dialyzuje v noci nejčastěji obden. Intenzifikované režimy slibují lepší výsledky léčby, méně komplikací, a především zlepšení přežívání pacientů.

Další domácí metodou, která se neustále zdokonaluje, je peritoneální dialýza. Nová modifikace stávajících režimů, tzv. adaptovaná automatizovaná peritoneální dialýza (aAPD) nabízí signifikantně vyšší clearance urey, kretininu a fosforu. Jak ve svém příspěvku zdůraznila MUDr. Magdalena Dušejovská z dialyzačního střediska Nephrocare v Praze – Královských Vinohradech, nejcennější je na nové modifikaci především možnost individualizovat dialyzační předpis. To znamená oddělit část ultrafiltrační od clearancové, a tím maximalizovat obě složky procesu. Vyzdvihla také lepší kontrolu sodíku, a s tím souvisejí lepší kontrolu krevního tlaku.

Druhý den sympozia uvedl svým příspěvkem na téma „Transplantace ledviny – co je dnes možné?“ prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc. z pražského IKEMU. Ve svém příspěvku se věnoval novým programům, díky kterým se výrazně zvyšuje dostupnost orgánů, a tím i počet realizovaných transplantací. Je to program párové výměny ledvin nebo tzv. řetězová transplantace, kdy lze propojením více příjemců a dárců optimalizovat budoucí toleranci orgánu příjemcem.

Dalším tématem druhého dne byla nutrice, v jehož rámci zazněly příspěvky o tom, jak je možné střeva dialyzovaného uchovat zdravá. Jak sdělila MUDr. Michaela Ságová: „Nesmíme při péči o dialyzovaného zapomínat na kondici jeho střev, která mohou být zdrojem uremických toxinů. Vlivem chronického onemocnění ledvin se funkce střev může zhoršovat, jejich sliznice je narušena a bakteriální mikroflóra se mění.“ Důvodem jsou především dietní omezení při ledvinové dietě a některé další vlivy. Pomoci mohou probiotika, prebiotika a synbiotika, perorální adsorbenty, stejně jako zvýšení obsahu vlákniny v potravě.

Primář dialyzačního střediska NephroCare v Praze 4 – Krči MUDr. Petr Táborský se dlouhodobě zabývá důsledky hyperfosfatémie pro lidský organismus. Ve svém příspěvku zmínil, že nízké hladiny fosforu v krvi souvisí s dlouhověkostí a naopak, vysoké hladiny vedou k poškození zdraví, například ke kalcifikacím v cévách. Ve spolupráci s VŠCHT Praha doktor Táborský analyzoval velké množství potravin z hlediska obsahu fosfátů a přinesl varovné informace. „Většina průmyslově vyráběných potravin, jako například uzeniny a mléčné výrobky, totiž obsahuje značné množství fosfátů, které do nich výrobci přidávají pro jejich antioxidační, zahušťující, emulgační a stabilizující účinky,“ uvádí MUDr. Táborský. Řešením je preferovat suroviny před hotovými průmyslovými produkty.

Na příspěvek primáře Táborského navázali další dva řečníci – MUDr. František Švára z interního oddělení Strahov Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a MUDr. Tomáš Packa ze společnosti Fresenius Medical Care, kteří se věnovali vazačům fosfátů. Tyto léky pomáhají dialyzovaným udržet fosfatémii na požadované úrovni. Vazače působí v tlustém střevě, kde z trávené potravy vyvazují fosfáty. Ty pak společně s vazači odcházejí stolicí. Pro pacienty to však doposud znamenalo užívat větší množství tablet v průběhu jídla. Tomáš Packa v této souvislosti představil přípravek Velphoro, který nabízí větší účinnost při menším počtu tablet.

Sympozium ukázalo, jak široká je oblast péče o pacienty s ledvinným selháním a jak komplexní vyžaduje přístup. Díky pokrokům, které přináší výzkum a inovace společnosti Fresenius Medical Care se daří prodlužovat a zkvalitňovat život dialyzovaným a transplantovaným pacientům nejen u nás, ale i na celém světě.