NephroCare používá na těchto webových stránkách soubory cookies, které zlepšují uživatelské prostředí a poskytují co nejlepší služby. Pokračováním v procházení webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookies. Více informací o ochraně osobních údajů.

Detail

Fresenius Medical Care prezentoval na Brodových dnech svůj systém pro domácí hemodialýzu

Ve dnech 6. – 7. dubna 2017 se v Ústí nad Labem uskutečnila letošní nejvýznamnější nefrologická událost roku Brodovy dny - 7. Edukační symposium České nefrologické společnosti s podtitulem „Vybrané kasuistiky z klinické nefrologie“. Na této akci se významně prezentovala i společnost Fresenius Medical Care jakožto celosvětově největší poskytovatel produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin.

Především v rámci programu zaměřeného na sestry vystoupilo se svými zkušenostmi z praxe několik zástupkyň z řad zdravotních sester dialyzačních středisek NephroCare. Této sekci předsedala Bc. Marcela Městková, která od ledna působí jako předsedkyně nefrologické sekce České asociace sester a zároveň je vrchní sestrou dialyzačního střediska NephroCare v Praze 4 – Krči: „Odborný program jsme snažili obohatit zkušenostmi z praxe, především v péči o pacienty, ale pozornost byla věnována také zdravotnickému personálu.“

Zazněla zde témata jako například strategické přístupy v prevenci syndromu vyhoření, praktické využití přístroje BCM (Body Composition Monitor), kontraindikace k peritoneální dialýze z pohledu sestry a v neposlední řadě zkušenosti s domácí hemodialýzou. A právě domácí hemodialýza byla velkým tématem nejen v rámci sesterské části. Společnost Fresenius Medical Care měla k dispozici v rámci svého prezentačního stánku na Brodových dnech přístroj 5008S CorDiax HomeHD, který je určen pro domácí hemodialýzu. Tento přístroj jako jediný na trhu umožňuje provádět všechny typy terapie, a to konkrétně hemodialýzu (HD), hemodiafiltraci (HDF) a také vysokobjemovou hemodiafiltraci (HighVolumeHDF®). Přístroj je vybaven příslušenstvím, které pacientovi umožňuje komfortní ovládání během dialýzy a zároveň zajišťuje bezpečný průběh celé terapie. Účastníci sympozia měli možnost se s přístrojem blíže seznámit naživo, ale také si v rámci přednášky sestry Dagmar Vilímové z dialyzačního střediska NephroCare v Sokolově, poslechnout 1,5leté zkušenosti s tímto systémem v praxi. Během své prezentace mimo jiné uvedla: „Na základě dosavadních zkušeností můžeme jednoznačně říci, že pacienti se v domácím prostředí cítí lépe a jsou spokojenější. Za velkou výhodu považují především možnost si individuálně nastavit plán dialýz.“

Dosavadní zkušenosti také ukazují, že nejvhodnější je pro pacienty noční a delší terapie, avšak vždy s dodržením 20hodinového cyklu týdně. Účinky domácí léčby také výrazně zlepšují klinický stav pacienta.