Naše společnost

Celosvětově vedoucí postavení v oblasti dialyzační léčby

Společnost Fresenius Medical Care představuje zlatý standard v oblasti poskytování špičkové péče o pacienty s onemocněním ledvin na všech úrovních již více než 30 let. Jako výrobce dialyzačních přístrojů a produktů a zároveň poskytovatel zdravotních služeb dnes provozuje 3 430 dialyzačních středisek a má pobočky ve více než 50 zemích světa (k 31. 5. 2015). Ve všech těchto lokalitách buduje společnost Fresenius Medical Care silná partnerství se zdravotnickými organizacemi s cílem zajistit nejlepší možnosti léčby pro 294 000 dialyzovaných pacientů.

Společnost Fresenius Medical Care se zasazuje o zlepšování kvality života pacientů tím, že jim pomáhá zajišťovat důstojnou budoucnost zabezpečením maximální kvality při poskytování zdravotních služeb.

Fresenius Medical Care

NephroCare

Označení služeb společnosti Fresenius Medical Care

Poskytování zdravotních služeb společnosti Fresenius Medical Care pro pacienty se selháním ledvin nese označení NephroCare a pod tímto názvem jsou služby nabízeny v dialyzačních střediscích ve více než 30 zemích po celé Evropě, na Blízkém východě, v Africe a Latinské Americe (region EMEA/LA).

NephroCare představuje společné úsilí vždy podávat špičkový výkon při péči o pacienty s onemocněním ledvin. Zaměřuje se přitom na tři klíčové oblasti:

Naše dialyzační střediska

První středisko Fresenius Medical Care bylo otevřeno v Maďarsku v roce 1994. Dnes společnost Fresenius Medical Care pečuje v regionu EMEA/LA o více než 91 000 dialyzovaných pacientů v 880 dialyzačních střediscích ve více než 30 zemích, přičemž provádí přes 13 milionů hemoeliminačních výkonů ročně. Ve všech dialyzačních střediscích jsou v souladu s náročnými standardy kvality společnosti Fresenius Medical Care zaváděny a dodržovány bezpečnostní normy a směrnice kvality.

Naši zaměstnanci

V rámci poskytování služeb NephroCare je zaměstnáno v celém regionu EMEA/LA více než 23 000 zdravotnických pracovníků, kteří jsou vždy připraveni poskytovat pacientům nejvyšší možnou kvalitu péče. Společnost Fresenius Medical Care si je plně vědoma odpovědnosti motivovat své zaměstnance prostřednictvím moderního pracovního prostředí a péčí o jejich neustálý profesní rozvoj.

Naši pacienti

Vše, co je v rámci služeb NephroCare vykonáváno, vede k dosažení co nejlepší kvality života našich pacientů. Společnost Fresenius Medical Care usiluje o zajištění náležité péče svým pacientům s onemocněním ledvin. Využívá k tomu moderních technologií, naslouchá svým pacientům a snaží se porozumět jejich potřebám.

Náš závazek

NephroCare – služby společnosti Fresenius Medical Care

Znamená to, že v Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Latinské Americe a v asijsko-pacifické oblasti:

  • jsme platformou služeb společnosti Fresenius Medical Care zajišťující soustavnou péči o pacienty
  • přinášíme trvale špičkový výkon v péči o pacienty s onemocněním ledvin
  • vytváříme silná partnerství se zdravotnickými organizacemi za účelem udržitelné a dostupné léčby onemocnění ledvin splňující dnešní i budoucí požadavky

Naše špičkové výkony stojí na těchto pilířích:

  • mezinárodní síti dialyzačních středisek koncipovaných pro dosažení maximální bezpečnosti a celkové životní pohody svých pacientů
  • vysokých kompetencích našich specialistů
  • odborném používání vyspělých produktů a technologií společnosti Fresenius Medical Care, jako jsou dialyzační systém 5008 CorDiaX, dialyzátory CorDiaX aj.
  • procesu neustálého zdokonalování pomocí našeho programu zajišťování špičkového výkonu (NephroCare Excellence Programme) včetně specializovaných nástrojů, jako je Balanced ScoreCard, EuCliD, CQMS*, spolu se směrnicemi NephroCare aj.


*Clinic Quality Management System

Několik číselných údajů

Fresenius Medical Care v České republice

Počet dialyzačních středisek Fresenius NephroCare k  1. 9. 2018: 25
Celkový počet dialyzačních středisek v ČR: 108

Počet lékařů na dialyzačních střediscích Fresenius NephroCare: 57
Počet sester na dialyzačních střediscích Fresenius NephroCare: 276

Počet pacientů dialyzačních středisek Fresenius NephroCare v chronickém dialyzačním programu: 1 706
Celkový počet dialyzovaných pacientů v ČR: 6 739

Počet HD výkonů za rok 2016: 252 128

(Data k 31.12.2016, zdroj: www.nefrol.cz, statistická ročenka ČNS a interní zdroje)