Filozofie NephroCare

Prostřednictvím divize NephroCare plní společnost Fresenius Medical Care svůj závazek podporovat zdravotnické systémy inovačními koncepcemi péče a poskytovat udržitelnou, finančně dostupnou a vysoce kvalitní péči pro stále se zvyšující počty pacientů s chronickým onemocněním ledvin.

Nesčetné studie prokázaly, že management chronického onemocnění ledvin významným způsobem přispívá k zajištění lepšího zdravotního stavu pacientů, kteří začínají docházet na dialýzu, a tím i ke snížení nákladů na léčbu pacientů s tímto chronickým onemocněním a ke zvýšení délky jejich života.

Filozofií NephroCare je:

  • plnit závazek společnosti Fresenius Medical Care k vytváření předpokladů pro zvýšení kvality dalšího života pacientů s onemocněním ledvin
  • podporovat prevenci a zpomalovat progresi chronického onemocnění ledvin
  • poskytovat dokonalejší péči o pacienty s onemocněním ledvin v souladu s vnitrostátními a mezinárodními směrnicemi
  • podporovat úzkou transparentní spolupráci mezi nefrology, nemocnicemi, praktickými lékaři, poskytovateli zdravotní péče a pacienty
  • umožnit pacientům s chronickým onemocněním ledvin zajistit si lepší budoucnost ve spolupráci s NephroCare jako spolehlivým partnerem