Týmová práce v dialyzačním středisku

Multidisciplinární dialyzační středisko

Dialyzační středisko vede primář se specializací v oboru nefrologie a vedoucí ošetřující pracovník odpovědný za řízení zdravotnického a ošetřujícího personálu. Na každou změnu v léčbě dohlíží lékař (kromě oddělení poskytování omezené péče (Limited Care Unit – LCU)), k provedení dialýzy pro 4 až 6 pacientů je přidělena dialyzační sestra podle úrovně asistence, kterou vyžadují místní předpisy. V závislosti na požadavcích dané země pomáhají dialyzačním sestrám asistenti pro poskytování zdravotní péče. V závislosti na velikosti a poloze může mít dialyzační středisko další administrativní a technický personál.

Primář každý měsíc organizuje a vede multidisciplinární schůze (klinické revize) s cílem analyzovat celkové výsledky a zlepšit zdravotní stav jednotlivých pacientů. Tyto schůze zlepšují komunikaci a vytvářejí společnou atmosféru ošetřujícího týmu na dialyzačním středisku.

Kromě provádění dialýzy poskytují střediska sítě NephroCare víceoborovou podporu pro pacienty na dialýze, kteří vyžadují posudek psychologa, nutričního specialisty nebo sociálního pracovníka.