Nahlédnutí za oponu: Den v životě sestry

Agnes Szekeres, vrchní sestra v dialyzačním středisku NephroCare v Ceglédu

Pacienti jsou seznámeni s tím, co se děje během hemodialýzy na středisku NephroCare – alespoň z jejich pohledu.

Ale co se odehrává předtím, než ráno dorazí první pacient, a poté, co večer odejde poslední? Agnes Szekeres, vrchní sestra ve středisku NephroCare v maďarském Ceglédu, nám umožnila nahlédnout do každodenní práce sester v tomto středisku.

5:00 – brzký začátek

Každodenní rutina personálu střediska začíná dlouho předtím, než dorazí pacienti. V 5:00 ráno za rozbřesku se začnou trousit první zaměstnanci. Většinou den nastartujeme šálkem horké kávy, který nás postaví na nohy. Zároveň máme příležitost krátce probrat předchozí den a projít si plán na daný den.

Od 5:00 do 5:50 – příprava

Ranní směna začíná v 6:00. Tým má chvíli na to, aby se připravil a vše hned po příchodu pacientů běželo jako na drátkách. Náš každodenní seznam úkolů:

 • Zapnout vodu a centrální rozvod (CDS).
 • Zkontrolovat kvalitu a tvrdost vody, provést chlórovou zkoušku a udělat odečet vodoměru.
 • Zapnout a zkontrolovat dialyzační systémy, pomocí testovacího proužku ověřit zbytkový dezinfekční prostředek.
 • Nastavit a naplnit krevní hadičky dialyzačního přístroje. Připravit všechny materiály k léčbě. Připravit všem pacientům heparin na míru.
 • Samostatně připravit spojovací materiály pro pacienty s centrálním žilním vstupem nebo arteriovenózní fistulí.
 •  Připravit dezinfekční roztoky na povrchy a použité nástroje.

5:40–5:50 – příchod lékařů a pacientů

Od této chvíle již pacienti naši práci vidí. Každou dialýzu začínáme změřením tělesné hmotnosti pacienta a omytím paže s fistulí mýdlovou vodou. Poté pacienta odvedeme k vyhrazené dialyzační stanici.

6:00 až 22:30 – dialýza

Standardní léčba znamená 250–270minutovou postdiluční kontinuální hemodiafiltraci. Během této doby je nejdůležitějším úkolem sledovat pacienty a zajistit jim co nejhladší průběh léčby.

Naše sestry se pečlivě věnují každému pacientovi. Věnují mu pozornost a čas dle individuálních potřeb. Když zbude čas, sestry připraví nástroje a materiály na konec léčby a připraví se na uvítání další skupiny pacientů.

Celý den na nohách

Když se personál zrovna nestará o pacienty, plní celou řadu dalších denních úkolů, například:

 • Zaznamenávání údajů do evropské klinické databáze (EuCliD)
 • Plánování zdravotních vyšetření pacientů a těch, kteří čekají na zařazení na seznam čekatelů na transplantaci
 •  Plánování laboratorních zkoušek, odebírání krve a příprava testovacích zkumavek; zadávání výsledků testů do databáze EuCliD
 • Vyplňování denní dokumentace týkající se kontroly kvality a ochrany životního prostředí
 • Konzultace týkající se výživy, rozhovory s pacienty a případné poskytování psychologické podporyPlánování léčby pacientů na jednotce intenzivní péče
 • Skladování a dávkování erytropoetinu a sledování jeho podání

11:30 – konec ranní směny

Ráno uteče jako voda. Když se loučíme s první skupinou pacientů, v dialyzačních přístrojích již probíhá chemická dezinfekce. Hned poté se pouštíme do dezinfekce povrchů. Pak následuje nakládání s nebezpečným odpadem, přeprava a uskladnění. Nakonec přenecháme ošetřovnu úklidovému personálu.

11:30 až 12:15 – pauza a plánování

Než přijdou noví pacienti, dají si naše sestry krátkou pauzu, aby si dopřály zasloužený šálek kávy. Toto okénko také slouží k plánování rozvrhu pacientů a organizaci týdenního transportu pacientů, ale každý den se to mění. Mnoho pacientů stále pracuje, proto poskytujeme uzpůsobení dialyzačního plánu jejich pracovnímu harmonogramu. Někdy to dá pěkně zabrat, ale vždy se snažíme dospět k nějakému kompromisu. Když přijdou požadavky na prázdninovou dialýzu, zpracujeme je a jsme v pravidelném kontaktu s ostatními dialyzačními středisky.

Zajišťování té nejvyšší kvality

Pravidelná účast na školeních a e-learningových kurzech nám umožňuje vykonávat úkoly s co největší odborností a dodržovat ty nejaktuálnější ošetřovatelské standardy. Kvalita péče, kterou pacientům poskytujeme, je pravidelně hodnocena v rámci auditů, inspekcí vrchní sestry NephroCare pro danou zemi a regulačními orgány. Naším cílem je, aby byli všichni spokojení.

Součást většího týmu

Z pohledu pacientů to může vypadat, že se o dialýzu stará jen personál na místě. To má ale daleko od pravdy. Bez administrátora, šéfa technické údržby, techniků a IT oddělení by si naše středisko ani neotevřelo dveře. Je třeba objednat a správně skladovat vybavení, materiály, koncentráty k léčbě. Je třeba zajistit údržbu a případný servis přístrojů a budovy. A naše IT systémy zase umožňují přesně a rychle zadávat data.

Pracujeme až do 22:00 a na konci každého dne ještě děláme přípravu na následující den. Týmová práce je zkrátka naším tmelem a díky ní dokážeme pacientům poskytovat péči špičkové kvality.