Dr. Thomas Raphael

Dr. Thomas Raphael ve své kanceláři při práci na počítači

Thomas Raphael, nefrolog v dialyzačním středisku NephroCare Marne la Vallée, předseda lékařské komise NephroCare Marne la Vallée a zdravotnický koordinátor NephroCare Marne la Vallée, představuje svůj příběh.

Thomasi Raphaelovi je 42 let a do NephroCare nastoupil v roce 2004, když společnost Fresenius Medical Care koupila soukromou nemocnici Lagny. Tam od roku 2001 pracoval jako nefrolog. V květnu 2013 se Dr. Raphael spolu se svým týmem přemístil do nové nemocnice Lagny Marne la Vallée a dialyzační středisko se přejmenovalo na NephroCare Marne la Vallée.

Vysněné povolání

Medicína byla pro Dr. Raphaela odjakživa vysněným povoláním. „Vyrůstal jsem v lékařské rodině,“ vypráví. „Můj otec byl profesorem intenzivní medicíny. Celý život jsem chtěl jít v jeho šlépějích. Po dokončení školy jsem proto šel studovat na lékařskou fakultu fakultní nemocnice Pitié Salpêtrière v Paříži, kde jsem absolvoval v roce 1996. Můj otec mi byl a je životním vzorem – vždy jsem vzhlížel k jeho morální zásadovosti a etice.“

Ještě před dokončením atestace si Dr. Raphael uvědomil, že se chce zabývat dlouhodobým sledováním pacientů. „Jedním z hlavních motorů mé kariéry byla odjakživa touha pomáhat pacientům stát se silnými osobnostmi. Snažím se toho docílit tím, že jim poskytuji odbornou podporu a že se je spolu s jejich rodinami na společné dialyzační cestě snažím vést k tomu, aby byli angažovaní a aktivní. Během svého výzkumného roku jsem měl směny na poliklinice Lagny, kde jsem se specializoval na nefrologii. Starostlivý, profesionální a vysoce zodpovědný přístup celého nefrologického týmu se mi okamžitě vryl pod kůži. A tak jsem se po návratu do Lagny v lednu 2001 k tomuto týmu připojil s cílem pracovat na prevenci nemocí v nefrologii.“

Nyní, o deset let později, má Dr. Raphael bohaté zkušenosti a je zdravotnickým koordinátorem nemocnice a prezidentem zdejší lékařské komise. „Naším hlavním cílem v dialyzačním středisku NephroCare Marne la Vallée je vytváření silných vazeb na ostatní nemocniční oddělení, zejména pak na internu a kardiologii. Zbytku nemocnice také poskytujeme nefrologické konzultace.“

Zaměření na pacienty

Dialyzační středisko NephroCare Marne la Vallée otevřelo své brány v květnu 2013 a od začátku bylo koncipováno s důrazem na příjemné a přívětivé prostředí. Cílem je maximální bezpečnost a spokojenost pacientů. „Naše středisko se zaměřuje na co nejlepší prevenci selhání funkce ledvin a léčbu a sledování pacientů s chronickým onemocněním ledvin,“ pokračuje Dr. Raphael. „Lékaři i nemocniční lékaři nás považují za preferovaného lokálního partnera k včasnému testování selhání funkce ledvin a následnému monitorování.“

Typický den

Den Dr. Raphaela začíná velmi brzy. „Vstávám v 5 hodin ráno, dám si kávu, přečtu si e-maily a pak jedu do práce,“ vysvětluje a dodává: „Když zhruba v 6:30 hodin dorazím do dialyzačního střediska, další hodinu nebo dvě trávím čtením lékařských zpráv na daný den a připravuji se na konzultace. Zbytek dne se pak věnuji pestré směsici aktivit. Ráno a odpoledne navštěvuji pacienty, kteří jsou na dialýze, sleduji její průběh a poskytuji podporu zdravotnickému personálu. Dále si procházím složky pacientů, aktualizuji jejich předpisy a poskytuji externí nefrologické konzultace mimo pracoviště. Nejdůležitější součástí mojí každodenní práce je kontakt s pacienty a spolupráce s mým týmem. Není to jenom o dialýze – je to o poskytování komplexní péče.“

Chceme, aby byli pacienti proaktivní

„Účast pacienta je nesmírně důležitá a pro mě je to srdeční téma,“ říká Dr. Raphael s nadšením a pokračuje: „Cílem je, aby byli pacienti zase středobodem zdravotnictví. Chceme, aby hráli v léčbě aktivní úlohu, a pomáhat jim být silnější patří k základům naší práce. Tento přístup zaujímáme ke všem pacientům.“ Naše středisko má proto zavedený program ošetřovatelských konzultací před dialýzou a terapeutické vzdělávání, kterého se účastní všichni pacienti.

Poskytujeme terapeutickou podporu na míru a dojednáváme schůzky s ostatními zdravotníky, například odborníky na výživu, psychology a předtransplantačními konzultanty. „Pořádáme pro pacienty vzdělávací workshopy odpovídající jejich potřebám,“ uvádí Dr. Raphael. „Naše workshopy a školení se zaměřují na různá témata – jak aplikovat anestetickou náplast, jak zjistit hladinu krevního cukru, jak si vzít správně léky atd. Náš program bychom rádi dál na míru rozšiřovali, aby pacienti měli více možností, jak se angažovat a převzít kontrolu nad léčbou.“

Podle Dr. Raphaela hrají obrovskou roli i méně viditelné faktory. „Trpět chronickým onemocněním ledvin je velká psychická, sociální i emoční zátěž, a to jak pro pacienta, tak pro jeho rodinu. Dobrá komunikace mezi personálem a pacienty je tedy naprosto zásadní. Pacienti můžou hrát aktivnější roli ve své vlastní péči jedině v případě, že budou dobře informovaní a budou mít v poskytovatele péče důvěru. Ostatně, není nic krásnějšího, než když člověk vidí, že personál i pacienti jsou spokojení.“