Pracovat v NephroCare

Víc než jen práce

Všichni zaměstnanci společnosti Fresenius Medical Care jsou si vědomi, že zajištění náhrady funkce ledvin obnáší mnohem víc než jen dialýzu.

V klinickém prostředí hrají zásadní roli technologie a odborné lékařské znalosti. Mezi našimi zaměstnanci
a pacienty se vytváří emoční vazba, která je velmi důležitá pro zdravotní stav a celkovou duševní pohodu pacientů.

Aby kvalita péče o pacienty dosahovala nejlepších výsledků, jsou všichni zaměstnanci průběžně zapojováni do vzdělávání, školení a trvalého prohlubování profesní kvalifikace.

Nabídka zaměstnání

Aktuální nabídku volných pozic v síti dialyzačních středisek NephroCare v České republice naleznete zde

NephroCare Excellence Programme

NephroCare Excellence Programme je ucelený program, který v sobě spojuje všechny naše standardy kvality a nejlepší praktické poznatky a zkušenosti z různých zemí.

NephroCare Excellence Programme